NETKUNDE

 

Det er vores fornemste opgave at sikre en stabil levering af el.
Her kan du se aktuelle strømafbrydelser, priser og gebyrer samt blive klogere på  flexafregning.

Se strømafbrydelser og spar opkaldet

 

På kortet herunder kan du få et overblik over aktuelle strømafbrydelser i Thy og på Mors. Du kan søge på en specifik adresse i søgefeltet og få vished for, om din bolig er ramt af strømsvigt.

 - uvarslet fejl/strømafbrydelse

 - planlagt strømafbrydelse

STRØMMEN ER GÅET, HVAD NU? 

 

Der kan være flere årsager til en strømafbrydelse. Hvis fejlen sker i elnettet, er strømafbrydelsen som oftest kortvarig, og du kan derfor forvente, at strømmen hurtigt er genetableret.

Har du svært ved at gennemskue grunden til strømafbrydelse i din bolig, kan du med de tre enkle steps herunder finde frem til årsagen.

UNDGÅ OVEROPHEDNING

 

Cirkulationspumper og styringsanlæg for solfanger og fastbrændselskedler bliver påvirket af strømsvigt, og i værste fald kan de blive beskadiget som følge af overophedning.

Med et nødstrømsanlæg kan du undgå risikoen for overophedning. For yderligere information om priser og muligheder kan du kontakte en leverandør af solfangeranlæg og fastbrændselskedler.

1. TJEK SIKRINGERNE

Er der gået en sikring, skal du udskifte den.

Husk at slå gruppeafbryderen fra først.

2. HVAD MED NABOEN?

Hvis der ikke er gået en sikring, og dine naboer heller ikke har strøm, så ring til os.

72 19 89 80

3.  KUN DIN BOLIG?

Hvis det kun er din bolig, der mangler strøm,
er der sandsynligvis en fejl i et af dine elapparater.

Læs guiden

SMS-SERVICE

 

Tilmeld dig vores sms-service og få direkte besked, hvis der er driftsforstyrrelser på din adresse. Som udgangspunkt modtager du en besked på de adresser, der er registreret på husstanden.

ELPRISER

 

GEBYRER

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet

PRISER

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet

TILSLUTNINGSBIDRAG

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet

FLEXAFREGNING

 

Med flexafregning bliver du afregnet for dit faktiske elforbrug time for time

Flexafregning er timeafregning af private elkunder, og med flexafregning bliver dit elforbrug registreret time for time. Det giver mulighed for en mere retvisende pris på din strøm, da prisen følger elprisen på elmarkedet i netop den time, du bruger strømmen.

Når du bruger strøm på tidspunkter, hvor der fra vindmøller og solceller leveres store mængder el til systemet, vil det kræve lavere omkostninger. Samtidig, hvis forbruget af strøm flyttes fra de timer hvor det er dyrt, til de timer hvor det er billigt, kan der indpasses mere vedvarende energi i elsystemet. En forskydning af elforbruget vil derfor både understøtte den grønne omstilling og være til gavn for dig som forbruger.

ELPRODUCERENDE ANLÆG

 

Herunder har vi samlet en række oplysninger til dig, som ejer VE-anlæg

KRAFTVARME- OG BIOGASANLÆG

Decentral produktion i Thy-Mors Energi Elnet's område.

Pr. 1/1-2021

Se abonnement

VINDMØLLE

Decentral produktion i Thy-Mors Energi Elnet's område.

Pr. 1/1-2021

Se abonnement

FLYT MED VE-ANLÆG

Hvis du skal fraflytte et hus med VE-anlæg, har du brug for GSRN-nummeret på dit anlæg, når du melder flytning til Energinet. Få oplyst dit GSRN-nummer her:

Guide og formular